FREIXENET CORDON NEGRO

FREIXENET CORDON NEGRO

Proves d’animació per a l´espot Cordón Negro de Freixenet en el 2003. Es va realitzar dins l’empresa FILMTEL, Barcelona. Amb la prova vàrem estar varis dies i les imatges son les de la agama de Filmtel. El projecte va ésser realitzat per l’equip del departament de Multimèdia.

Pruebas de animación para el spot de Cordón Negro de Freixenet en el 2003. Se realizaron en la empresa FILMTEL, Barcelona. Estuvimos con la prueba varios días y las imágenes son las de la agama de Filmtel. El proyecto fue realizado por el equipo del departamento de Multimedia.

Animation test for a Spot TV “Freixenet Cordón Negro” in 2003. The work was been created in FILMTEL enterprise, Barcelona, in some days with the Multimedia department people. The images are the ones have the lizard in it.