Bones Festes/Joyeux Noël/Feliz Navidad/Merry Christmas 2015

nadala_shirka20152

PER ELS PROJECTES DE L´AVENIR…

POUR DES PROJETS À L´AVENIR…

POR LOS PROYECTOS DEL FUTURO…

FOR THE FUTURE PROJETS…